Terroir a vinice

Viniční tratě se rozkládají jižně od Znojma v okolí vinařských obcí Vrbovec, Dyjákovičky a Chvalovice. Réva vinná zde má výborné půdní i klimatické podmínky.


  
Strukturu půdního podloží tvoří štěrkopísky se spraší. Půdy jsou převážně písčitohlinité, položené v nadmořské výšce od 230 - 280 m n.m. Vinice jsou vysázeny převážně na svazích orientovaných jižně, jihovýchodně nebo jihozápadně, což je ve spojení s regulovaným výnosem a trvale udržitelným přístupem vynikajícím základem pro budoucí vína. Místní podnebí vytváří specifické podmínky pro vznik typických aromatických látek. Střídání nízkých nočních teplot s vyššími denními v období dozrávání hroznů způsobuje, že zdejší vína získávají příjemný, svěží a typický charakter.

Odrůdová skladba představuje 13 odrůd pro výrobu bílých vín a 5 odrůd k výrobě vín červených. Jsou vysázeny na celkem šesti viničních tratích. Ve Vrbovci se nachází viniční trať Waldberg, Dolina a U sv. Urbana. V Dyjákovičkách máme viniční tratě Šác a U Sklepů. Obec Chvalovice je zastoupena viniční tratí Dívčí hora.

Pěstování révy vinné je zajišťováno v systému integrované produkce, což představuje citlivější přístup k ochraně a obhospodařování vinic s využitím přirozených biologických podmínek a minimalizaci ekologického zatížení našeho prostředí. Jedná se například o ozelenění půdy ve vinicích chránící půdu před erozí a vytvářející podmínky pro rozvoj místí flóry a fauny, která svým působením posiluje a ozdravuje ekosystém vinice a v důsledku i jednotlivé keře révy vinné.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

» Momentálně nejsou žádné akce.