Terroir a vinice

Vrbovec je známou a vyhlášenou vinohradnicko-vinařskou obcí s největší výměrou vinic ve Znojemské vinařské podoblasti. Pěstování révy vinné zde má bohatou dlouholetou tradici a vinice na celkem 130 ha poskytují dostatečné množství kvalitních hroznů pro naše vinařství. Viniční tratě se rozkládají jižně od Znojma v okolí vinařských obcí Vrbovec, Dyjákovičky a Chvalovice. Réva vinná zde má výborné půdní i klimatické podmínky.


  
Strukturu půdního podloží tvoří štěrkopísky se spraší. Půdy jsou převážně písčitohlinité, položené v nadmořské výšce od 230 - 280 m n.m. Vinice jsou vysázeny převážně na svazích orientovaných jižně, jihovýchodně nebo jihozápadně, což je ve spojení s regulovaným výnosem a trvale udržitelným přístupem vynikajícím základem pro budoucí vína. Místní podnebí vytváří specifické podmínky pro vznik typických aromatických látek. Střídání nízkých nočních teplot s vyššími denními v období dozrávání hroznů způsobuje, že zdejší vína získávají příjemný, svěží a typický charakter.

Odrůdová skladba představuje 13 odrůd pro výrobu bílých vín a 5 odrůd k výrobě vín červených. Jsou vysázeny na celkem osmi viničních tratích. Ve Vrbovci se nachází viniční trať Waldberg, Slunný vrch, Dolina a vinice U sv. Urbana. V Dyjákovičkách máme viniční tratě Šác, U Sklepů a Ořechový vrch. Obec Chvalovice je zastoupena viniční tratí Dívčí hora.

Pěstování révy vinné je zajišťováno v systému integrované produkce, což představuje citlivější přístup k ochraně a obhospodařování vinic s využitím přirozených biologických podmínek a minimalizaci ekologického zatížení našeho prostředí. Jedná se například o ozelenění půdy ve vinicích chránící půdu před erozí a vytvářející podmínky pro rozvoj místí flóry a fauny, která svým působením posiluje a ozdravuje ekosystém vinice a v důsledku i jednotlivé keře révy vinné.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

12. 04. 2019 › Sklep Pensionu u císaře Zikmunda

JARNÍ DEGUSTACE

08. 05. 2019 › Znojmo

FESTIVAL VÍNA VOC ZNOJMO

25. 05. 2019 › Vrbovecká sklepní ulička

OTEVŘENÉ SKLEPY VRBOVEC

15. 06. 2019 › Chvalovická sklepní ulička

OTEVŘENÉ SKLEPY CHVALOVICE